Rapporten


Een deel van het onderzoek slaat neer in rapporten, die je hier kunt downloaden.

Olympisch Goud – Economisch Goud – 2011 (pdf)
Onderzoek in opdracht van InnoSport naar de kwaliteit van het innovatiesysteem voor topsport in Nederland. Voor het onderzoek hebben we onder andere Australië en Finland bezocht.

Cluster van Hoogwaardige Composieten in Flevoland – 2010 (pdf)
Rapportage na een proces van een jaar waarin met de actoren binnen de provincie (Provincie, gemeentes, Fokker, NLR, hogeschool Windesheim, OMFL) een plan ontwikkeld is om inspanningen af te stemmen en te bundelen om zo een cluster voor hoogwaardige composieten in Flevoland te ontwikkelen.

Herijking innovatiebeleid Rotterdam – 2010 (pdf)
Onderzoek in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam waarin het innovatiebeleid tegen het licht gehouden wordt en waarin de meest kansrijke opties voor Rotterdam in beeld worden gebracht.

Prima Praktijk Verborgen Verlangens – 2010 (pdf)
Het ontroerende verhaal van een project van Zorggroep Zuid Limburg die op een mooie manier suggesties van cliënten vragen – onderdeel van het Zorg Innovatie project van de HAN.

Prima Praktijk Kloppend Hart – 2010 (pdf)
Hoe de AED zijn plek verwierf in de publieke ruimte – onderdeel van het Zorg Innovatie project van de HAN.

Prima Praktijk Alzheimer café – 2010 (pdf)
Beschrijving van het ontstaan van het Alzheimer Cafe – onderdeel van het Zorg Innovatie project van de HAN.

Prima Praktijk Alcohol poli -2010 (pdf)
Beschrijving van het ontstaan van de Alcohol Poli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft – onderdeel van het Zorg Innovatie project van de HAN.

Voorwaarden voor een succesvol regionaal innovatiesysteem – 2009 (pdf)
Artikel op basis van het Regionale Innovatie Systemen project voor HAN Business Publications

Economisch potentieel composieten in Flevoland – 2009 (pdf)
Verkenning naar economisch potentieel van een composieten cluster in de provincie Flevoland in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL)

Bestuurlijke Analyse – 2009 (pdf)
Bestuurlijk analyse van het Nederlandse innovatiebeleid voor het Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Provinciale Sterktes – 2009 (pdf)
Inventarisatie van ruim vijftig economische sterktes in Nederland in opdracht van het Inter Provinciaal Overleg (IPO)

Analyse tool innovatie ecosysteem (xls)
Een spreadsheet voor ‘doe-het-zelvers’ om de kwaliteit van een regionaal innovatiesysteem in beeld te brengen. Ontwikkeld als onderdeel van het Provinciale Innovatie project, vrij te gebruiken voor eenieder. Met dank voor de bronvermelding.

OECD literature review Public Sector Innovation – 2009 (pdf)
Uitgebreide literatuur review van het lectoraat Innovatie Publieke Sector aan de HAN waarvoor tamelijk uitputtend de literatuur rond dit thema uitgeplozen is.

Eindrapport Regionale Innovatie Systemen – 2009 (pdf)
Eindrapport van het project Regionale Innovatie Systemen van de HAN, met daarin korte beschrijvingen van de vijf onderzochte regio’s en de belangrijkste aanbevelingen voor de stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Silicon Saxony: innovatie in Dresden – 2009 (pdf)
Rapport dat onderdeel is van het project Regionale Innovatie Systemen van de HAN, waarin we gekeken hebben naar de tamelijk miraculeuze wederopstanding van Dresden als één van de belangrijkste centra in de wereld voor halfgeleider technologie.

Ulm, de icarus van duurzame energie – 2009 (pdf)
Rapport dat onderdeel is van het project Regionale Innovatie Systemen van de HAN. In dit rapport het verhaal van de stad Ulm in Baden-Württemberg, dat al twintig jaar lang actief beleid voert om duurzame energie in de stad te promoten, met interessante economische spin-off als resultaat.

Bayern Innovativ: succesvol netwerken bouwen voor innovatie – 2009 (pdf)
Rapport dat onderdeel is van het project Regionale Innovatie Systemen van de HAN. In dit rapport staat de netwerk organisatie Bayern Innovativ centraal, die sinds het midden van de jaren negentig als netwerkmakelaar zorgen voor sterke netwerken van Beierse bedrijven en onderzoekers met het buitenland.

Regio Oresund: innovatie rond medische technologie – 2009 (pdf)
Rapport dat onderdeel is van het project Regionale Innovatie Systemen van de HAN. Hier hebben we gekeken naar de samenwerking tussen Malmö en Kopenhagen om een cluster te ontwikkelen op het gebied van medische technologie.

Rapportage advies Kenniswerf – 2007 (pdf)
Advies aan de gemeente Vlissingen hoe innovatie een plek kan krijgen op een onbenut haventerrein (Kenniswerf).

De mooiste innovatie van de afgelopen 100 jaar – 2007 (pdf)
Oratie als lector Innovatie Publieke Sector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Maatschappelijke innovatie – 2006 (pdf)
Een rapport voor de Kennisalliantie Zuid-Holland over de mogelijkheid om maatschappelijke problemen als innovatievraagstuk aan te pakken.

Open Innovatie – 2005 (pdf)
Een rapport waarin gekeken wordt naar de manier waarop een regio open innovatie kan stimuleren, toegespitst op Zuid-Holland.

Regionale Innovatie – 2005 (pdf)
Een vergelijkende studie naar de innovatie-aanpak van Eindhoven, Helsinki, Leuven München en Stockholm. De provincie Zuid-Holland wordt gespiegeld aan deze vijf Europese topregio’s.

Vitalisering kenniseconomie – 2004 (pdf)
Rapport van het Innovatieplatform met daarin alle belangrijke maatregelen die genomen moeten worden om het Nederlandse innovatiesysteem op orde te brengen. Helaas komt er weinig van de uitvoering terecht.

Innovatieverhalen – 2004 (pdf)
Een mooie bundel met verhalen van innovatieve ondernemers en waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Kenniseconomie Monitor 2003 (pdf)
Nog steeds een van de meest inzichtelijke rapporten over de stand van de Nederlandse kenniseconomie. In het najaar van 2006 opgevolgd door versie 2006, die wederom door Kennisland wordt geschreven.

© Copyright Frans Nauta - Theme by Pexeto