Artikelen


Een overzicht van artikelen en boeken uit de afgelopen jaren.

Innovatiebeleid en kromme prikkels – 2011 (pdf)
Lang artikel in het tijdschrijft TH&MA over het Nederlandse innovatiebeleid. Kern van de argumentatie is dat dertig jaar innovatiebeleid ons bar weinig op heeft geleverd. Tijd dus om het fundamenteel anders te doen: focus op kromme prikkels.

Voorwaarden voor een succesvol innovatiesysteem – 2009 (pdf)
In 2008 en 2009 was mijn onderzoeksgroep in Arnhem druk met een onderzoek naar innovatieve regio’s in Europa. We hebben gekeken naar Antwerpen (mode), Beieren (innovatie-netwerken), Dresden (halfgeleiders), Kopenhagen-Malmö (medisch) en Ulm (duurzame energie). De belangrijkste conclusies zijn samengevat in deze publicatie in HAN Business Publications.

Veel beleid kan gerust een zachte dood sterven – 2007 (pdf)
Met dank aan de redacteur die deze poëtische titel bedacht. Er waren nogal wat reacties op het ‘Waterhoofd’-artikel. De Volkskrant-redactie bood me daarom de gelegenheid voor een weerwoord.

Fortis en Shell wagenwijd open – 2007
Interview met Jan van der Eijk, de CTO van Shell, en Kris van der Velpen, de innovatie-man van Fortis, 27 april 2007.

Waterhoofd vol Haagse Drukte – 2007 (pdf)
Artikel in de Volkskrant van 7 april 2007 over de Haagse bureaucratie. Leidde helaas niet tot een aanpassing of aanscherping van de kabinetsplannen.

Mark Rutte over leiderschap – 2006
Interview met Mark Rutte over leiderschap en het puntje aan de horizon, 29 september 2006.

Essaybundel Innovatie Politieke Partijen – 2005 (pdf)
Om het denken over innovatie binnen politieke partijen te stimuleren heb ik als lid van het Innovatieplatform het initiatief genomen om met bijna alle wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen een essaybundel over innovatie te maken. Uiteindelijk hebben de bureaus van CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, SP en de SGP een bijdrage geleverd. Best bijzonder dat zoveel partijen participeren. De inleiding is van mijn hand.

Ontwerpatelier Innovatieplatform – 2004 (pdf)
Erg goede essaybundel van een aantal experts op innovatiegebied, die ik in mijn rol als IP-secretaris had gevraagd om commentaar op het Nederlandse innovatiesysteem. De inleiding heb ik samen met Thomas Grosfeld voor mijn rekening genomen.

Essaybundel Innovatie Publieke Sector – 2003 (pdf)
Innovatie in de publieke sector houd me al langer bezig. Daarom nam ik in 2003 het initiatief voor een essaysbundel over dat thema. Met bijdragen van negen heel verschillende mensen met zeer verschillende achtergronden, die allemaal ‘iets’ hebben met publieke innovatie. Hoofdstuk 8, waarin ik surfen vergelijk met innovatie, is van mijn hand.

Finland artikel NRC – 2003 (pdf)
Een onderzoeksreis naar Finland in oktober 2002 mondde uit en een groot artikel in het NRC handelsblad op 30 januari 2003. Het artikel laat vooral zien dat de snelle ontwikkeling van Finland geen toeval, maar het resultaat van een zorgvuldig uitgestippelde strategie en een steengoede uitvoering. Was het begin van de Finland-hype in de Nederlandse politiek dat jaar.

De informatiesamenleving bij voorbeeld – 2001 (via bol.com)
Een heel aardig boek over de gevolgen van informatie- en communicatie-technologie voor de samenleving. Geschreven met Rick van der Ploeg en Mei Li Vos. Te bestellen bij Bol.com.

Ruimte maken voor een kennisland – 2000 (pdf)
Artikel in Stedebouw en Ruimtelijke Ordening over de gevolgen van de opkomende kenniseconomie voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Geschreven op het hoogtepunt van de internet-hype, dus sommige voorbeelden zijn anno nu wat gedateerd, maar de kern van het betoog leidt daar niet onder.

Slim onderhoud kennisinfra – 2007 (pdf)
Artikel in ScienceGuide bundel ‘Kennis loont 2007-2011′ met daarin suggesties voor het (destijds) nieuwe (CDA-PvdA-CU) kabinet.

© Copyright Frans Nauta - Theme by Pexeto