TKI Wind op Zee


 

De ambitie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) is om in 2020 de kosten van windenergie op zee 40% omlaag te brengen ten opzichte van 2010. Die kostenbesparing is nodig om te zorgen dat offshore wind niet alleen een schone vorm van energie is, maar ook betaalbaar. Nederland heeft een verrassend sterke positie opgebouwd in wind op zee. De windturbines komen dan weliswaar uit andere landen (zoals Denemarken en Duitsland), maar Nederlandse bedrijven zijn toonaangevend bij de bouw, financiering, projectmanagement en onderhoud van windparken op zee.

In het TKI werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan innovaties om die 40% kostenreductie te realiseren.  Wind op Zee zet daarvoor R&D programma’s op in samenwerking met de industrie. Daarnaast is het TKI één van de initiatiefnemers van Project Leeghwater, een windpark op zee realiseren waar Nederlandse innovaties getest kunnen worden. Het TKI Wind op Zee voert zo de regie over de onderzoeks-, innovatieactiviteiten en implementatie van offshore windtechnologie voor de industrie in Nederland. Daarnaast zorgt het TKI-WoZ voor een snelle verspreiding en inzet van de ontwikkelde kennis, technieken en werkmethodes.

Voor het TKI heb ik een Community of Practice opgezet met daarin de belangrijkste innovatoren uit de Nederlandse offshore wind sector. De groep komt vijf keer per jaar bijeen. Ik faciliteer de bijeenkomsten en zorg dat er vrijuit gediscussieerd kan worden. Daarbij helpt onder andere de Chatham House Rule: deelnemers aan het CoP mogen vrij delen wat er besproken is in de bijeenkomst, maar niet wie er in de meeting aanwezig waren.  Er is altijd een thema met een steengoede inleider, zodat mensen graag komen. Het is een razend eenvoudige en goedkope manier om kennis binnen een branche uit te wisselen. En erg leuk om te doen bovendien.

© Copyright Frans Nauta - Theme by Pexeto