Ondernemende hoogleraren

De komende maanden formuleert het nieuwe kabinet de hoofdlijnen van het innovatiebeleid. Er is flink gesaneerd, veel subsidies worden opgedoekt. Hulde daarvoor. De vraag is: wat dan wel?

Lees verder >»

Geen innovatie zonder creatieve destructie

>Vorige week behandelde de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Nu het stof van de formatie is neergedaald is het duidelijk waar de hardste bezuinigingen zijn gevallen. Dat is niet de cultuursector, maar het innovatiebeleid. Het een bloederige bezuinigingsronde. Het nieuwe ministerie van EL&I verliest grofweg 600 miljoen euro per jaar van haar innovatiebudget. Dat is een sanering van het innovatiebeleid die in de afgelopen dertig jaar niet is vertoond.
Voor wie denkt dat het allemaal wel mee zal vallen toch een paar getallen. Want 600 miljoen euro staat gelijk aan zo’n 7.500 banen. Banen die vooral zullen sneuvelen aan universiteiten en de publieke onderzoeksinstituten zoals TNO en ECN. Daarnaast zullen er veel banen verdwijnen bij de speciale innovatie-instituten, zoals het Dutch Polymer Institute en het Top Instituut Pharma.

Lees verder >»

Gehaktdag voor innovatie subsidies

Prinsjesdag, ieder jaar toch weer een bijzonder dag. Ik doe al een jaar of acht hetzelfde schietgebedje op Prinsjesdag: dat dit keer het mes echt groots in de innovatiesubsidies gaat. Want Nederland wil graag een Kennisland zijn, maar is in de praktijk meer een Subsidieland. Door de economische crisis zou mijn gebed dit keer zowaar verhoord kunnen worden. Als de Haagse geruchten die me ter ore zijn gekomen kloppen gaat er de komende jaren honderden miljoenen euro’s bezuinigd worden op innovatiesubsidies.

Lees verder >»
© Copyright Frans Nauta - Theme by Pexeto