IT-hindermacht

Tijdens een recente workshop bij het ministerie van Economische Zaken over cloud computing kwam na een half uurtje discussie de hamvraag naar boven: ‘Waarom zou de overheidsdienstverlening beter worden als we vanaf nu aan cloud computing doen? Hoe wordt bijvoorbeeld de sociale zekerheid beter als de overheid de cloud omarmt?’ Ik had daar niet meteen een goed antwoord op.

Lees verder >»

Openlijk weemoedig

Op 20 november 2002 nam de Tweede Kamer unaniem de motie Vendrik aan. Dit was die motie:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
- constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving;
- voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt;

Lees verder >»
© Copyright Frans Nauta - Theme by Pexeto